Language of document :

2006. május 22-én benyújtott kereset - Pereira Sequeira kontra Bizottság

(F-65/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Rosa Maria Pereira Sequeira (Brüsszel, Belgium) (képviselők: T. Bontinck és J. Feld ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a besorolási osztály megváltoztatásáról szóló, 2005. augusztus 16-ától hatályos, 2005. szeptember 19-én közölt egyedi határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest, aki az új személyzeti szabályzat hatályba lépése előtt közzétett COM/PC/04 belső versenyvizsga sikeres résztvevője, tisztviselővé nevezték ki és a C*1 besorolási fokozatba sorolták be, amely ugyanaz a besorolási fokozat, amelybe utolsó ideiglenes alkalmazotti szerződése idején volt besorolva. Ugyanis, noha korábban előnyösebb besorolásban volt, tisztviselői kinevezése előtt C*1 besorolási fokozatba sorolták vissza.

Keresetének alátámasztására a felperes a személyzeti szabályzat 31. és 62. cikkének, valamint XIII. melléklete 5. és 2. cikkének megsértésére hivatkozik.

A felperes ezenkívül a bizalomvédelem elvének és a szerzett jogok fenntartása elvének megsértését hozza fel.

____________