Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 13. června 2006 - Maccanti v. CESE

(Věc F-81/05)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 281, 12.11.2005.