Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 13. juni 2006 - Maccanti mod Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(Sag F-81/05) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 281 af 12.11.2005.