Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 13.6.2006 - Maccanti v. CESE

(Asia F-81/05)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 281, 12.11.2005.