Language of document :

Civildienesta tiesas 2006. gada 13. jūnija rīkojums - Maccanti pret ESLK

(lieta F-81/05) 1

Tiesvedības valoda - franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 281, 12.11.2005.