Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 13 juni 2006. - Maccanti mot CESE

(mål F-81/05)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på den andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EGT C 281 12.11.2005.