Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 31.5.2006 - Frankin ym. v. komissio

(Asia F-91/05)1

(Eläke - Belgiassa saavutettujen eläkeoikeuksien siirto - Kantajien esittäminen avustamispyyntöjen hylkääminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jacques Frankin (Sorée, Belgia) ym. (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Martin ja L. Lozano Palacios)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä komission se implisiittinen päätös on kumottava, jolla komissio kieltäytyi avustamasta kantajia Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 24 artiklan mukaisesti ja toisaalta niiden vahinkojen korvaaminen, jotka kantajat väittävät kärsineensä tämän kieltäytymisen vuoksi

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan..

____________

1 - EUVL C 315, 10.12.2005. (alun perin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen saapunut asia, joka on rekiteröity numerolla T-359/05 ja joka on siirretty Euroopan unionin henkilöstötuomioistuimeen 15.12.2005 tehdyllä määräyksellä).