Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2006. május 31-i végzése -Frankin és társai kontra Bizottság

(F-91/05. sz. ügy)1

("Nyugdíj - A Belgiumban szerzett nyugdíjjogosultság átvitele - A felperesek segítségnyújtás iránti kérelmének elutasítása")

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Jacques Frankin (Sorée, Belgium) és társai (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin és L. Lozano Palacios meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperesek által benyújtott, az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának 24. pontja alkalmazásával a felpereseknek való segítségnyújtás iránti kérelem Bizottság általi hallgatólagos elutasításának megsemmisítése, másrészt a felperesek által ezen okból elszenvedett károk megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint elfogadhatatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 315., 2005.12.10. (az ügyet eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságánál vették nyilvántartásba a T-359/05. számon, majd 2005. december 12-i végzéssel áttették az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez)