Language of document :

2006. január 23-án benyújtott kereset - B kontra Bizottság

(F-7/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: B (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és A. Jaume ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes panaszát elutasító 2005. október 10-i határozatát, a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes részére külföldi munkavégzési támogatás megállapítását megtagadó 2005. április 26-i határozatával együtt;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperes részére - a szolgálatba lépésétől számítva - külföldi munkavégzési támogatás fizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a majdani határozat meghozatalának időpontjától kezdődően késedelmi kamatok fizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a Bizottság tisztviselője, vitatja a juttatásainak végleges megállapításáról szóló határozatot, amellyel az alperes megtagadta tőle a külföldi munkavégzési támogatást.

Keresetének alátámasztására a felperes fő érvként a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértését hozza fel. A felperes jogellenességi kifogást is emel arra hivatkozva, hogy az idézett rendelkezés első franciabekezdésében írt állampolgársági feltételnek a mind az alkalmazási hely, mind a valamely egyéb tagállam állampolgárságával rendelkező tisztviselőre való alkalmazása megsérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és az egyenlő bánásmód elvét.

A felperes előadja továbbá, hogy személye tekintetében mindenestre fennáll a kérdéses rendelkezés második franciabekezdésében foglalt, a lakóhelyre vonatkozó feltétel.

A felperes másodlagosan a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjára hivatkozik azt állítva, hogy a megtámadott határozat nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a felperes megfelel mind az említett rendelkezésben szereplő állampolgársági, mind pedig a lakóhelyre ott előírt feltételnek.

Teljesen másodlagosan, a felperes a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (3) bekezdésének megsértésére hivatkozik; álláspontja szerint e rendelkezés nem értelmezhető akként, mintha megkövetelné, hogy a kettős állampolgársággal rendelkező tisztviselőnek ahhoz, hogy jogosult legyen a külföldi munkavégzési támogatásra, le kell mondania az alkalmazási helye szerinti tagállam állampolgárságáról.

____________