Language of document :

Žaloba podaná dne 20. února 2006 - Semeraro v. Komise

(Věc F-19/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Maria Magdalena Semeraro (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí přijaté orgánem oprávněným ke jmenování (OOJ) ze dne 8. listopadu 2005, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobkyní dne 12. srpna 2005 proti hodnotící zprávě služebního postupu (HZSP), která jí byla vydána za rok 2004;

pokud to bude nezbytné, zrušit rovněž uvedenou zprávu;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyni, úřednici Komise povýšené do platové třídy C*6 dne 30. listopadu 2004, byl v rámci hodnotícího období 2004 udělen velmi omezený počet bodů za zásluhy v porovnání s předcházejícími roky.

Vzhledem k tomu, že její stížnost v této věci byla zamítnuta, podala žalobkyně tuto žalobu, ve které vznáší tři žalobní důvody.

První žalobní důvod vychází z porušení článku 25 služebního řádu a čl. 9 odst. 7 obecných prováděcích ustanovení článku 43 služebního řádu (OPU). Zvláště revizní hodnotitel ponechal HZSP beze změny, aniž by konkrétními a individualizovanými skutečnostmi odpověděl na výhrady a vyjádření smíšeného výboru pro vypracovávání posudků.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení článku 43 služebního řádu, čl. 1 odst. 2 OPU, zásady proporcionality a zásady zákazu diskriminace, jakož i zjevně nesprávného posouzení. Jednak snížení bodů za zásluhy za období 2004 není konzistentní se skutečností, že poskytnutá analytická posouzení zůstávají tatáž jako za předcházející období. Kromě toho odůvodnění uváděné orgánem, podle kterého se snížení vysvětluje povýšením žalobkyně na konci roku 2004, není nijak relevantní.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení článku 25 služebního řádu, čl. 10 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu, čl. 9 odst. 7 OPU, jakož i ze zjevně nesprávného posouzení. Zvláště hodnotitel, spolupodepisující úředník ani revizní hodnotitel neposkytli dostatečné odůvodnění záporné odpovědi na otázku, zda je žalobkyně způsobilá plnit funkce kategorie B*.

____________