Language of document :

2006 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Semeraro prieš Komisiją

(Byla F-19/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Maria Magdalena Semeraro (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato L. Vogel

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2005 m. lapkričio 8 d. Paskyrimų tarnybos (PT) sprendimą, kuriuo buvo atmestas 2005 m. rugpjūčio 12 d. ieškovės skundas dėl jai įteiktos 2004 m. karjeros vertinimo ataskaitos (KVA).

Kiek tai būtų reikalinga, taip pat panaikinti šią ataskaitą.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovei, 2004 m. lapkričio 30 d. į C*6 kategoriją paaukštintai Komisijos pareigūnei, per 2004 m. vertinimo procedūrą buvo suteikta žymiai mažiau nuopelnų balų, negu ankstesniais metais.

Atmetus jos šiuo klausimu pateiktą skundą, ieškovė pareiškė šį trimis pagrindais paremtą ieškinį.

Pirmas pagrindas yra susijęs su Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio ir Bendrųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnį įgyvendinančių nuostatų (BNĮ) 9 straipsnio 7 dalies pažeidimu. Konkrečiai tariant, apeliacine tvarka vertinęs vertintojas nepakeitė KVA, neatsakydamas į Jungtinio paskyrimų komiteto prieštaravimus ir pastabas nurodydamas konkrečiai ir individualiai susijusias aplinkybes.

Antru pagrindu nurodomi Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio, BNĮ 1 straipsnio 2 dalies, proporcingumo principo, nediskriminavimo principo pažeidimai bei akivaizdi vertinimo klaida. Pirma, nuopelnų balų 2004 m. procedūroje sumažinimas neatitinka aplinkybės, kad analitinis įvertinimas buvo toks pats, kaip ir per ankstesnes procedūras. Antra, Administracijos nurodytas pateisinimas, pagal kurį sumažinimą paaiškina ieškovės paaukštinimas 2004 m. pabaigoje, yra visiškai netinkamas.

Trečiu pagrindu nurodomi Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio, Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 10 straipsnio 3 dalies ir BNĮ 9 straipsnio 7 dalies pažeidimai bei akivaizdi vertinimo klaida. Konkrečiai tariant, nei vertintojas, nei tikrintojas, nei apeliacine tvarka vertinęs vertintojas nepateikė pakankamų motyvų, kurie pagrįstų neigiamą atsakymą į klausimą, ar ieškovė galėtų vykdyti B* kategorijos pareigas.

____________