Language of document :

Tožba, vložena 20. februarja 2006 - Semeraro proti Komisiji

(Zadeva F-19/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Maria Magdalena Semeraro (Bruselj, Belgija) (Zastopnik: L. Vogel, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se za nično odločba, ki jo je 8. novembra 2005 sprejel organ, pristojen za imenovanja (OPI), s katero je zavrnil pritožbo tožeče stranke z dne 12. avgusta 2005 zoper karierno ocenjevalno poročilo (KOP), ki ji je bilo izdano za leto 2004;

če je potrebno, naj se razglasi za ničnega tudi navedeno poročilo;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki, uradnici Komisije, ki je napredovala v naziv C*6 30. novembra 2004 je bilo v okviru ocenjevalnega leta 2004 podeljeno precej znižano število točk za delovno uspešnost glede na prejšnja leta.

Ker je bila njena pritožba glede tega zavrnjena, je tožeča stranka vložila to tožbo, v kateri navaja tri tožbene razloge.

Prvi tožbeni razlog je kršitev člena 25 Kadrovskih predpisov in člena 9(7) splošnih določb o izvrševanju člena 43 Kadrovskih predpisov (SDI). Zlasti drugostopenjski ocenjevalec naj bi KOP ohranil brez sprememb, ne da bi s konkretnimi in posamičnimi dokazi odgovoril na ugovore in opažanja paritetnega ocenjevalnega odbora.

Drugi tožbeni razlog je kršitev člena 43 Kadrovskih predpisov, člena 1(2) SDI, načela sorazmernosti in načela prepovedi diskriminacije, kot tudi očitna napaka pri presoji. Po eni strani naj znižanje točk za delovno uspešnost za ocenjevalno leto 2004 ne bi bilo povezano z dejstvom, da opravljene analitične presoje ostajajo enake kot za predhodna ocenjevalna obdobja. Po drugi strani pa naj bi bila brez pomena utemeljitev, ki jo je podal organ, v skladu s katero naj bi se znižanje pojasnjevalo z napredovanjem, ki ga je tožeča stranka dosegla konec leta 2004.

Tretji tožbeni razlog je kršitev člena 25 Kadrovskih predpisov, člena 10(3) Priloge XIII Kadrovskih predpisov, člena 9(7) SDI kot tudi očitna napaka pri presoji. Zlasti naj ne bi niti ocenjevalec niti potrjevalec niti drugostopenjski ocenjevalec zadostno utemeljili negativnega odgovora na vprašanje ali je bila tožeča stranka sposobna prevzeti funkcijo kategorije B*.

____________