Language of document :

2006 m. vasario 22 d. pareikštas ieškinys byloje De Luca prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla F-20/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Patrizia De Luca (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnį neteisėtu.

Panaikinti 2005 m. vasario 23 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo ieškovė paskiriama į administratorės pareigas GD "Teisingumas, laisvė ir saugumas", direktorate "civilinis teisingumas, teisės ir pilietybė", skyriuje "civilinis teisingumas" tiek, kiek juo jai nustatoma A*9 lygio 2 pakopa ir panaikinti darbo stažo pakopoje įsigaliojimą nuo 2005 m. vasario 1 d.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, A6 (dabar − A*10) lygio pareigūnė, įsigaliojus 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentui (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 iš dalies keičiančiam Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas1, kaip 2001 m. paskelbto konkurso COM/A/11/01 laimėtoja buvo paskirta į administratorės pareigas. Taikant Pareigūnų nuostatų XIII priedo12 straipsnį jai buvo suteiktas A*9 lygis.

Ieškovė pirmiausia tvirtina, kad ginčijamu sprendimu ji paskiriama į žemesnį lygį, pažeidžiant teisinį pagrindą, t. y. skelbimą apie konkursą, kurį ji laimėjo, bei jos teises į karjerą. Ji taip pat tvirtina, kad buvo pažeisti Pareigūnų tarnybos nuostatų 4, 5, 29 ir 31 straipsniai bei gero administravimo ir proporcingumo principai.

Ieškovės teigimu minėtas sprendimas taip pat pažeidžia vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principus. Iš tikrųjų, pirma, tą patį konkursą arba to pačio lygio konkursą laimėjusiems kandidatams buvo nustatyti skirtingi lygiai atsižvelgiant į tai, ar jie buvo įdarbinti iki ar po Reglamento Nr. 723/2004 įsigaliojimo. Antra, ieškovės darbo stažas pakopoje, priešingai taikomoms taisyklėms, būtent susijusioms su laikinojo tarnautojo paskyrimu pareigūnu, buvo nustatytas neatsižvelgiant į jos kaip A*10 lygio pareigūnės darbo stažą.

Galiausiai ieškovė remiasi teisėtų lūkesčių principu, nes ji galėto tikėtis būti paskirta į konkurso skelbime nurodytą lygį.

____________

1 - ESOL L 124, 2004 04 27, p. 1.