Language of document :

2006. március 2-án benyújtott kereset - Da Silva kontra Bizottság

(F-21/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Joao Da Silva (Brüsszel, Belgium) (képviselők: G. Vandersanden és L. Levi ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

a Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa a keresetet (beleértve az abban foglalt jogellenességi kifogást is) elfogadhatónak és alaposnak;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek az ő igazgatóvá való kinevezéséről szóló, 2005. május 18-i határozatban található, az A*14-es besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába történő besorolását;

a Közszolgálati Törvényszék állítsa helyre a felperesnek azt a besorolási és fizetési fokozatát, amelybe a 2003. november 7-én a személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján közzétett álláshirdetés (A2-es besorolási fokozatú igazgatói állásra vonatkozó kiírás) feltételei szerint be kellett volna sorolni (vagy sorolja be az új személyzeti szabályzattal bevezetett, ennek megfelelő besorolási fokozatba);

a Közszolgálati Törvényszék teljes mértékben sorolja be újra a felperest az így kiigazított besorolási és fizetési fokozatba sorolásának időpontjára visszamenőleges hatállyal, beleérve a késedelmi kamatok fizetését is;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

2003. november 7-én a Bizottság a személyzeti szabályzat 29. cikke (2) bekezdésének alkalmazásával egy A2-es besorolási fokozatú igazgatói álláshelyet hirdetett meg. A felperes, aki az A3-os besorolási fokozat 7-es fizetési fokozatába sorolt osztályvezető volt, benyújtotta pályázatát erre az állásra.

A felperest 2005. május 18-án hozott határozattal kinevezték a betöltetlen álláshelyre, és 2004. szeptember 16-i hatállyal az A*14-es besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába sorolták be.

Keresetében a felperes előadja, hogy e besorolás alacsonyabb a kiírásban szereplő A2-es - jelenleg A*15-ös - besorolási fokozatnál. Ezenfelül ez a besorolás a felperes előadása szerint annál a besorolásnál is alacsonyabb, amellyel a felperes igazgatói kinevezése előtt, osztályvezetőként rendelkezett. Ez az eredmény nem egyeztethető össze azzal a ténnyel, hogy az igazgatói beosztás komolyabb feladatokkal és nagyobb felelősséggel jár.

A felperes úgy véli, hogy besorolásával megsértették a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 2. cikkének (1) bekezdését és 5. cikkének (5) bekezdését. Álláspontja szerint az említett besorolással megsértették: a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, a beosztás és a besorolási fokozat egymásnak való megfelelésének elvét (amely a 7. cikk (1) bekezdésében a tisztviselőket illető egyenlő bánásmódot biztosító alapvető jogelvként szerepel), a visszaható hatály tilalma, a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét, valamint a gondos ügyintézés és a gondoskodási kötelezettség elvét. A felperes szerint sérült ezenkívül a szakmai előmenetelhez való jog elve és a szolgálati érdek.

A felperes másodlagosan előadja azon álláspontját, hogy a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdése jogellenes.

____________