Language of document :

2006 m. kovo 2 d. pareikštas ieškinys byloje Da Silva prieš Komisiją

(Byla F-21/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Joao Da Silva (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų G. Vandersanden ir L. Levi

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu, įskaitant jame esantį prieštaravimą dėl neteisėtumo;

Panaikinti 2005 m. gegužės 18 d. sprendime, kuriuo ieškovas paskiriamas direktoriumi, nurodytą A*14 lygio 2 pakopos suteikimą;

Atstatyti ieškovo lygį ir pakopą, kurie jam turėjo būti suteikti (arba jų ekvivalentą pagal paskyrimą, numatytą naujuose Pareigūnų nuostatuose) atsižvelgiant į 2003 m. lapkričio 7 d. paskelbto pranešimo apie laisvą darbo vietą nuostatas pagal Pareigūnų nuostatų 29 straipsnio 2 dalį (pranešimas apie A2 lygio direktoriaus pareigas);

Atstatyti visą ieškovo karjerą atgaline data, suteikiant ištaisytą lygį ir pakopą bei sumokant delspinigius;

priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2003 m. lapkričio 7 d. Komisija, taikydama Pareigūnų nuostatų 29 straipsnio 2 dalį, paskelbė apie A2 lygio direktoriaus pareigas. Ieškovas, A3 lygio 7 pakopos skyriaus vadovas, laikinai einantis šias pareigas, nusprendė pateikti savo kandidatūrą.

2005 m. gegužės 18 d. sprendimu, įsigaliojusiu 2004 m. rugsėjo 16 d., jis buvo paskirtas į laisvą darbo vietą, suteikiant A*14 lygio 2 pakopą.

Savo ieškinyje ieškovas tvirtina, kad šis paskyrimas yra žemesnio nei A2 lygio, tapusio A*15, kuris buvo nurodytas pranešime apie laisvą darbo vietą. Be to, šis paskyrimas taip pat yra žemesnis už tą, kurį ieškovas turėjo iki jo paskyrimo į direktoriaus pareigas, t. y., kai jis buvo skyriaus vadovas. Toks rezultatas yra nesuderinamas su tuo, kad direktoriaus pareigos apima svarbesnes funkcijas ir didesnę atsakomybę.

Ieškovas mano, kad jo paskyrimas pažeidžia Pareigūnų nuostatų XIII priedo 2 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 5 dalį. Taip pat pažeidžiami daugelis teisinių principų: nediskriminavimo principas, pareigų ir lygio atitikimo principas, 7 straipsnio 1 dalyje nurodomas kaip pagrindinis principas, užtikrinantis vienodą požiūrį į pareigūnus, negaliojimo atgal, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai bei gero administravimo ir rūpestingumo principai. Be to, pažeidžiama teisė į karjerą ir tarnybos interesai.

Papildomai ieškovas tvirtina, kad Pareigūnų nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalis yra neteisėta.

____________