Language of document :

Žaloba podaná dne 6. března 2006 - Vienne a další v. Evropský parlament

(Věc F-22/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Philippe Vienne (Bascharage, Lucembursko) a další (zástupci: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání žalobců

zrušit výslovné rozhodnutí ze dne 14. listopadu 2005, kterým Parlament odmítl žalobcům pomoc na základě článku 24 služebního řádu;

uložit Evropskému parlamentu solidární náhradu škody vzniklé žalobcům na základě této skutečnosti;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci, všichni úředníci nebo zaměstnanci Evropského parlamentu, požádali o převod svého nároku na důchod získaný v Belgii do systému Společenství v souladu s ustanoveními belgického zákona přijatého v roce 1991. V roce 2003 Belgie přijala nový zákon, který podle žalobců stanoví výhodnější podmínky pro tento typ nových převodů. Nicméně žalobci, vzhledem k tomu, že již převod svého nároku provedli, nemohli využít ustanovení zákona z roku 2003.

Žalobci tedy podali žádost, kterou se domáhali, aby jim byla poskytnuta pomoc upravená článkem 24 služebního řádu. Evropský parlament, jenž nehodlal svým úředníkům a dočasným zaměstnancům pomoci, aby dosáhli uvedených převodů, zamítl jejich žádost rozhodnutím ze dne 14. listopadu 2005.

Žalobci svou žalobou napadají toto rozhodnutí, jež považují za odmítnutí pomoci porušující článek 24 služebního řádu. Mimo tohoto posledně uvedeného článku se na podporu svých tvrzení dovolávají porušení povinnosti řádné péče, zásady zákazu diskriminace, zákazu svévolného postupu, povinnosti uvést odůvodnění, legitimního očekávání, pravidla "patere legem quam ipse fecisti", jakož i zneužití pravomoci.

____________