Language of document :

Kanne 6.3.2006 - Vienne y.m. v. Euroopan parlamentti

(Asia F-22/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Philippe Vienne (Bascharage, Luxemburg) ynnä muut (edustajat: asianajajat G. Bounéou ja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Nimenomainen 14.11.2005 tehty päätös, jolla Euroopan parlamentti on evännyt kantajilta henkilöstösääntöjen 24 artiklan mukaisen avun, on kumottava.

Euroopan parlamentti on velvoitettava yhteisvastuullisesti korvaamaan vahinko, joka kantajille on tästä syystä aiheutunut.

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kaikki kantajat, jotka ovat Euroopan parlamentin virkamiehiä tai muita parlamentin palveluksessa olevia henkilöitä, olivat pyytäneet Belgiassa ansaittujen eläkkeidensä siirtoa yhteisön järjestelmään Belgiassa vuonna 1991 annetun lain säännösten mukaisesti. Vuonna 2003 Belgiassa annettiin uusi laki, jossa kantajien mukaan säädettiin kantajien kannalta edullisemmista ehdoista, jotka koskivat uusia tämänkaltaisia siirtoja. Koska kantajat olivat kuitenkin jo siirtäneet eläkkeensä, he eivät voineet hyötyä vuonna 2003 annetun lain säännöksistä.

Kantajat esittivät näin ollen pyynnön henkilöstösääntöjen 24 artiklassa tarkoitetun avun saamiseksi. Euroopan parlamentti, jolla ei ollut aikomusta avustaa virkamiehiään ja muita sen palveluksessa määräaikaisesti olevia henkilöitä mainittujen siirtojen aikaansaamiseksi, hylkäsi tämän pyynnön 14.11.2005 tehdyllä päätöksellä.

Kanteellaan kantajat riitauttavat tämän päätöksen, jonka he katsovat olevan henkilöstösääntöjen 24 artiklan vastainen avun epääminen. Viimeksi mainitun artiklan lisäksi he vetoavat vaatimustensa tueksi huolenpitovelvollisuuden rikkomiseen, syrjintäkiellon periaatteen loukkaamiseen, mielivaltaisen menettelyn kieltoon, perusteluvelvollisuuden rikkomiseen, luottamuksensuojan periaatteen loukkaamiseen, periaatteeseen, jonka mukaan viranomaisten toimet sitovat niitä niiden myöhemmässä toiminnassa sekä harkintavallan väärinkäyttöön.

____________