Language of document :

2006. március 6-án benyújtott kereset - Vienne és társai kontra Európai Parlament

(F-22/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Philippe Vienne (Bascharage, Luxemburg) és társai (képviselők: G. Bounéou és F. Frabetti ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a személyzeti szabályzat 24. cikke alapján történő segítségnyújtást kifejezetten megtagadó 2005. november 14-i európai parlamenti határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Parlamentet a felpereseket emiatt ért károk együttes megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek, akik valamennyien az Európai Parlament tisztviselői vagy alkalmazottai, egy 1991-ben elfogadott belga törvény rendelkezései alapján kérelmet nyújtottak be Belgiumban megszerzett nyugdíjjogosultságuknak a közösségi rendszerbe történő átvitelére. 2003-ban Belgium új törvényt fogadott el, amely a felperesek szerint kedvezőbb feltételeket ír elő az ilyenfajta új átvitelekre. A felperesek azonban - mivel már átvitték jogaikat - már nem lehettek a 2003-as törvény kedvezményezettjei.

A felperesek tehát keresetet nyújtottak be, amelynek célja, hogy részesüljenek a személyzeti szabályzat 24. cikkében előírt támogatásból. Az Európai Parlament - mivel nem kívánta a tisztviselőket és alkalmazottakat támogatni az említett átvitelek megszerzésében - 2004. november 14-i határozatával elutasította kérelmüket.

Keresetükben a felperesek e határozatot támadják meg, mivel az szerintük a támogatás megtagadása, amely sérti a személyzeti szabályzat 24. cikkét. Az említett cikken kívül a felperesek állításaik alátámasztására a gondoskodási kötelezettség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének, az önkényes eljárás tilalmának, az indokolási kötelezettségnek, a bizalomvédelem elvének, a patere legem quam ipse fecisti elvének megsértésére, valamint hatáskörrel való visszaélésre hivatkoznak.

____________