Language of document :

2006 m. kovo 6 d. pareikštas ieškinys byloje Vienne ir kt. prieš Europos Parlamentą

(Byla F-22/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Phillipe Vienne (Bascharage, Liuksemburgas) ir kiti, atstovaujami advokatų G. Bounéou ir F. Frabetti

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti aiškų 2005 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento sprendimą nesuteikti ieškovams pagalbos pagal Pareigūnų nuostatų 24 straipsnį.

Priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovai, kurie visi yra Europos Parlamento pareigūnai arba tarnautojai, paprašė Belgijoje jų įgytas teises į pensiją, remdamiesi 1991 m. Belgijoje priimto įstatymo nuostatomis, pervesti į Bendrijos sistemą. 2003 m. Belgija priėmė naują įstatymą, kuris, ieškovų teigimu, tokio pobūdžio naujiems pervedimams numato palankesnes sąlygas. Tačiau ieškovai, kurių atžvilgiu jau buvo pradėta teisių į pensiją pervedimo procedūra, negalėjo pasinaudoti 2003 m. įstatymo nuostatomis.

Taigi ieškovai pateikė prašymą suteikti Pareigūnų nuostatų 24 straipsnyje numatytą pagalbą. Europos Parlamentas, neketindamas padėti šiems pareigūnams ir laikiniesiems tarnautojams, įvykdyti šiuos pervedimus, 2005 m. lapkričio 14 d. sprendimu jų prašymą atmetė.

Savo ieškiniais ieškovai ginčija šį sprendimą, kurį laiko atsisakymu suteikti pagalbą pažeidžiant Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnį. Be šio straipsnio, pagrįsdami savo reikalavimus, ieškovai nurodo pareigos rūpintis pareigūnais, nediskriminavimo principo, savavališkų veiksmų draudimo, pareigos motyvuoti, teisėtų lūkesčių, "patere legem quam ipse fecisti" taisyklės pažeidimą ir piktnaudžiavimą įgaliojimais.

____________