Language of document :

Tožba, vložena 6. marca 2006 - Vienne in drugi proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva F-22/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Philippe Vienne (Bascharge, Luksemburg) in drugi (zastopnika: G. Bounéou in F. Frabetti, avocats)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožečih strank

za nično naj se razglasi pisna odločba z dne 14. novembra 2005, s katero je Evropski parlament tožečim strankam odrekel pomoč iz člena 24 Kadrovskih predpisov;

Evropskemu parlamentu naj se naloži solidarna povrnitev škode, ki je zaradi tega nastala tožečim strankam;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke, ki so uradniki ali uslužbenci Evropskega parlamenta, so zahtevale, naj se njihove pokojninske pravice, ki so jih pridobile v Belgiji, v skladu z določbami belgijskega zakona iz leta 1991 prenesejo v sistem Skupnosti. Leta 2003 je Belgija sprejela nov zakon, ki po mnenju tožečih strank določa ugodnejše pogoje za tovrstne nove prenose. Vendar pa tožeče stranke, ker so že prenesle svoje pravice, niso mogle uveljavljati določb zakona iz leta 2003.

Tožeče stranke so tako vložile predlog za pomoč iz člena 24 Kadrovskih predpisov. Evropski parlament, ki svojim uradnikom in začasnim uslužbencem ni nameraval pomagati pri pridobitvi navedenih prenosov, je njihov predlog zavrnil z odločbo z dne 14. novembra 2005.

S svojimi tožbami izpodbijajo to odločbo Evropskega parlamenta, ki jo opredeljujejo kot zavrnitev pomoči v nasprotju s členom 24 Kadrovskih predpisov. Poleg tega člena v podporo svojim trditvam zatrjujejo tudi kršitev dolžne skrbnosti, načela prepovedi diskriminacije, prepovedi samovoljnega ravnanja, obveznosti obrazložitve, zaupanja v pravo, pravila "patere legem quam ipse fecisti" in zlorabo pooblastil.

____________