Language of document :

2006. március 3-án benyújtott kereset - Abad-Villanueva és társai kontra Bizottság

(F-23/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Roberto Abad-Villanueva és társai (képviselők: T. Bontinck és J. Feld ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felpereseket új besorolási osztályukról értesítő határozatokat, amelyek értelmében alacsonyabb besorolási fokozatba kerültek, mint amely őket a személyzeti szabályzat alkalmazásával megilletné, és amelyek megtartották a sokszorozási együtthatót és törölték a felpereseket megillető érdempontokat;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek valamennyien sikeresen pályáztak az új személyzeti szabályzat hatálybalépését megelőzően a magasabb besorolási osztályba lépéshez kiírt COM/PA/04 és COM/PB/04 belső versenyvizsgákon. Az említett időpontot követően az alperes a korábbinál magasabb besorolási osztályba nevezte őket ki, megtartva ugyanakkor a korábbi besorolási fokozatot, fizetési fokozatot és a sokszorozási együtthatókat. Érdempontjaik azonban lenullázásra kerültek.

Keresetükben a felperesek elsőként arra hivatkoznak, hogy a kinevezésről szóló határozatok sértik a személyzeti szabályzat 31. és 62. pontját, e szabályzat XIII. melléklete 2. cikkének (1) és (2) bekezdését, valamint 5. cikkének (2) bekezdését, mivel e rendelkezések értelmében őket előnyösebb besorolás illetné meg. Az alperes ezzel egyrészt megsértette a tisztviselőknek a versenyvizsga-kiírásban szereplő besorolási fokozatba történő besoroláshoz való jogát, másrészt az ugyanezen besorolási fokozatba történő felvételre kiírt versenyvizsgák sikeres pályázóival szemben őket hátrányos megkülönböztetés érte.

Egyebekben a felperesek kifejtik, hogy az alperesnek semmilyen jogalapja nincs ahhoz, hogy velük szemben a korábbi besorolási osztályukhoz előírt sokszorozási együtthatót alkalmazza, sem ahhoz, hogy megfossza a "hátizsákjukban" meglévő pontjaiktól.

Végül a felperesek szerint a megtámadott határozatok sértik a bizalomvédelem elvét, a szerzett jogok védelmét és az egyenlő bánásmódot.

____________