Language of document :

2006 m. kovo 3 d. pareikštas ieškinys byloje Abad-Villanueva ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-23/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Roberto Abad-Villanueva ir kiti, atstovaujami advokatų T. Bontinck ir J. Feld

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti sprendimų, pranešančių ieškovams apie perkėlimą į aukštesnę kategoriją, dalį, kurioje jiems priskiriamas žemesnis lygis nei turėtų būti priskirtas pagal teisės aktų nuostatas, paliekamas dauginimo koeficientas ir panaikinami paaukštinimo balai.

Pripažinti Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio neteisėtumą.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Visi ieškovai yra vidinių konkursų COM/PA/04 ir COM/PB/04 dėl perkėlimo į aukštesnę kategoriją, apie kuriuos buvo paskelbta iki naujųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimo, laimėtojai. Po nuostatų įsigaliojimo, visi jie buvo atsakovės paskirti į aukštesnę kategoriją nei buvusią, paliekant buvusius lygius, pakopas bei dauginimo koeficientus. Tačiau jų paaukštinimo balai buvo prilyginti nuliui.

Ieškinyje ieškovai visų pirma nurodo, kad paskyrimo sprendimai pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 ir 62 straipsnius bei šių nuostatų XIII priedo 2 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 5 straipsnio 2 dalį, nes pagal šias nuostatas jų paskyrimai turėjo būti palankesni. Todėl atsakovė, viena vertus, pažeidė bet kurio pareigūno teisę būti įdarbintam pranešime apie konkursą numatytame lygyje, ir, kita vertus, ji diskriminavo ieškovus palyginti su kitų konkursų į tas pačias kategorijas laimėtojais.

Be to, ieškovai teigia, kad joks teisinis pagrindas neleidžia atsakovei tebetaikyti buvusioms kategorijoms numatytų dauginimo koeficientų nei panaikinti jų "balų krepšelyje" turėtus paaukštinimo balus.

Galiausiai, ieškovų nuomone, ginčijami sprendimai taip pat pažeidžia teisėtų lūkesčių, įgytų teisių išsaugojimo ir vienodo požiūrio principus.

____________