Language of document :

Tožba, vložena 3. marca 2006 - Abad-Villanueva in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-23/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Roberto Abad-Villanueva in drugi (zastopnika: T. Bontinck in J. Feld, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

razglasitev ničnosti odločb, ki tožečim strankam sporočajo njihov prehod v drugo kategorijo, kolikor podeljujejo nižji naziv od naziva, ki bi ga moral pridobiti ob uporabi določb Kadrovskih predpisov, ohranjajo multiplikacijski faktor in odpravljajo točke za napredovanje, ki so jih prejele tožeče stranke;

ugotovitev nezakonitosti člena 12 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Vse tožeče stranke so bili izbrani na notranjih natečajih za prehod iz kategorije COM/PA/04 in COM/PB/04, katerih obvestila so bila objavljena pred datumom začetka veljavnosti novih Kadrovskih predpisov. Po tem datumu jih je tožena stranka imenovala v višjo kategorijo od prejšnje, vendar z ohranitvijo prejšnjih nazivov, plačilnih razredov in multiplikacijskih faktorjev. Nasprotno so bile njihove točke za napredovanje izničene.

Tožeče stranke v svoji tožbi najprej uveljavljajo, da odločbe o imenovanju kršijo člena 31 in 62 Kadrovskih predpisov ter člen 2(1) in (2) in člen 5(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, ker bi morali biti na podlagi navedenih določb ugodneje razvrščeni. Tožena stranka naj bi tako, po eni strani, kršila pravico vsakega uradnika do zaposlitve v naziv, predvidenem v obvestilu o natečaju, in, po drugi strani, tožeče stranke diskriminirala glede na izbrane kandidate drugih natečajev, ki so omogočili dostop do istih kategorij.

Poleg tega tožeče stranke trdijo, da nobena pravna podlaga toženi stranki ne omogoča, da glede njih še naprej uporablja multiplikacijske faktorje, predvidene za njihove nekdanje kategorije, niti da jim odvzame točke za napredovanje, ki so jih imeli v svojih "nahrbtnikih".

Nazadnje naj bi po mnenju tožečih strank izpodbijane odločbe kršile tudi načela varstva zaupanja v pravo, ohranitve pridobljenih pravic in enakega obravnavanja.

____________