Language of document :

Žaloba podaná dne 10. března 2006 - Abarca Montiel a další v. Komise

(Věc F-24/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Sabrina Abarca Montiel a další (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyň

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv ze dne 21. listopadu 2005, kterým byly zamítnuty stížnosti žalobkyň podané v rozmezí od 26. července 2005 do 17. srpna 2005, které napadaly správní rozhodnutí, jimiž bylo stanoveno zařazení a odměna každé z žalobkyň, a které rovněž napadaly článek 7 rozhodnutí přijatého sborem komisařů dne 27. dubna 2005 a obsahujícího "Všeobecná prováděcí ustanovení o přechodných opatřeních použitelných ve vztahu k zaměstnancům Úřadu pro infrastrukturu a logistiku (Brusel) v jeslích v Bruselu" (VPU), jakož i přílohy č. I a č. II uvedeného rozhodnutí;

v případě potřeby rovněž zrušit rozhodnutí, vůči nimž směřovaly výše uvedené stížnosti;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, v současné době smluvní zaměstnankyně pracující pro jesle v Bruselu, plnily tytéž úkoly již před svým jmenováním, a to na základě pracovních smluv podle belgického práva. Žalobkyně nesouhlasí se svým zařazením a odměnou, jež určila žalovaná při jejich jmenování smluvními zaměstnankyněmi.

V rámci prvního žalobního důvodu žalobkyně uplatňují, že podle VPU i dalších ustanovení týkajících se smluvních zaměstnanců Komise měly být, vzhledem k jejich odborným předpokladům a počtu odpracovaných let, zařazeny do funkční skupiny III, a nikoli do funkční skupiny II.

V rámci druhého žalobního důvodu si žalobkyně stěžují zejména na to, že jim nebyla vyplácena minimální odměna stanovená článkem 6 VPU.

V rámci třetího žalobního důvodu se žalobkyně dovolávají porušení čl. 2 odst. 2 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců, memoranda o porozumění uzavřeného dne 22. ledna 2002 mezi Komisí a zástupci zaměstnanců jeslí s pracovní smlouvou podle belgického práva, zásady zákazu diskriminace, jakož i obecných zásad sociálního zabezpečení. Především uplatňují, že při výpočtu jejich odměny neměly být zohledňovány rodinné přídavky.

____________