Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Wien dne 7. aprila 2006 - Renate Ilsinger proti Martinu Dreschersu (stečajnemu upravitelju družbe Schlank & Schick GmbH)

(Zadeva C-180/06)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Wien

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Renate Ilsinger

Tožena stranka: Martin Dreschers (stečajni upravitelj družbe Schlank & Schick GmbH)

Vprašanje za predhodno odločanje

"Ali je pravica potrošnikov, ki jo imajo na podlagi paragrafa 5j avstrijskega Zakona o varstvu potrošnikov (KSchG), BGBl 1979/140, v besedilu iz člena I Z 2 avstrijskega Zakona o prodaji na daljavo, BGBl I 1999/185, v skladu s katero lahko od podjetnikov sodno izterjajo domnevno dobljeno nagrado, če slednji določenim potrošnikom pošljejo (oziroma so poslali) obljubo nagrade in s tako oblikovano pošiljko zbudijo (oziroma so zbudili) vtis, da naj bi potrošnik dobil določeno nagrado, ne da bi bila pravica do nagrade odvisna od naročila blaga ali tudi samo enega naročila na poskušnjo in do naročila blaga tudi ni prišlo, a je naslovnik obvestila nagrado kljub temu zahteval, v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah1 pogodbena ali pogodbeni enaka pravica v skladu s členom 15(1)(c) Uredbe?

V primeru negativnega odgovora na prvo vprašanje:

2.    Ali pravica v smislu člena 15(1)(c) Uredbe obstaja, če pravica do izplačila nagrade vendarle ni bila odvisna od naročila blaga, a je naslovnik obvestila blago kljub temu naročil?"

____________

1 - UL L 12 z dne 16.01.2001, str. 1.