Language of document :

Kanne 10.3.2006 - Lofaro v. komissio

(Asia F-27/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alessandro Lofaro (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja J.-L. Laffineur)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

päätös, joka tehtiin 6.6.2005 ja joka koskee kantajan koeajan pidentämistä kuudella kuukaudella ja 28.9.2005 tehty päätös irtisanoa hänet koeajan päättyessä sekä koeajan päättymisen yhteydessä suoritettavat arvioinnit, joihin nämä kaksi päätöstä perustuvat, on kumottava

työsopimusten tekoon valtuutetun viranomaisen 23.11.2005 tekemä päätös kantajan oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä on tarvittaessa kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena oikeudenmukaisen ja kohtuullisen arvion perusteella 85 473 euroa aineellisesta vahingosta ja 50 000 euroa henkisestä kärsimyksestä sillä varauksella, että korvausvaatimuksen määrä voi oikeudenkäynnin aikana suurentua tai pienentyä

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on entinen komission väliaikainen toimihenkilö, oli otettu palvelukseen 16.9.2004 alkaen 15.9.2009 saakka sellaisen sopimuksen perusteella, jossa määrättiin kuuden kuukauden koeajasta muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 14 artiklan mukaisesti. Vastaaja irtisanoi mainitun sopimuksen sen jälkeen kun oli laadittu ensimmäinen negatiivinen arviointikertomus, pidennetty koeaikaa ja laadittu toinen negatiivinen arviointikertomus.

Kantaja vetoaa kanteessaan siihen, että vastaaja teki ilmeisiä arviointivirheitä. Vastaaja loukkasi myös yleisiä periaatteita, jotka koskevat oikeutta ihmisarvoiseen kohteluun ja puolustautumiseen, ja esitti tarpeettomia moitteita.

____________