Language of document :

Tožba, vložena 10. marca 2006 - Lofaro proti Komisiji

(Zadeva F-27/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Alessandro Lofaro (Bruselj, Belgija) (zastopnik: J.-L. Laffineur, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe z dne 6. junija 2005 o podaljšanju poskusne dobe tožeče stranke za šest mesecev, odločbe z dne 28. septembra 2005 o njeni odpustitvi po koncu te dobe in poročil o poskusni dobi, na katerih ti odločbi temeljita;

po potrebi, razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi (OPSP), z dne 23. novembra 2005 o zavrnitvi ugovora tožeče stranke;

naložitev toženi stranki, da plača tožeči stranki odškodnino, ocenjeno ex aequo et bono na 85. 473 evrov za nastalo premoženjsko škodo in 50. 000 evrov za utrpelo nepremoženjsko škodo, s pridržkom povečanja ali zmanjšanja tekom postopka;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka, nekdanji začasni uslužbenec Komisije, je bila zaposlena za obdobje od 16. septembra 2004 do 15. septembra 2009 na podlagi pogodbe, ki je v skladu s členom 14 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU) določala šestmesečno poskusno dobo. Po prvem negativnem ocenjevalnem poročilu, podaljšanju poskusne dobe za šest mesecev in drugem negativnem ocenjevalnem poročilu je tožena stranka navedeno pogodbo prekinila.

Tožeča stranka v tožbi zatrjuje, da je tožena stranka kršila pooblastilo za odločanje po prostem preudarku. Prav tako naj bi kršila splošna načela, ki zagotavljajo pravico do dostojanstva in obrambe ter podala nepotrebne kritike.

____________