Language of document :

2006. március 17-én benyújtott kereset - Sequeira Wandschneider kontra Bizottság

(F-28/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Paulo Sequeira Wandschneider (Brüsszel, Belgium) (képviselők: G. Vandersanden és C. Ronzi ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2004. január 1-je és 2004. december 30-a közötti időszakra vonatkozó szakmai előmenetelének értékelését;

szükség esetén a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes által 2005. szeptember 5-én benyújtott panasz elutasításáról szóló határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy a felperes által elszenvedett nem vagyoni és vagyoni károkért fizessen a felperesnek 5000 euró méltányosan meghatározott összegű kártérítést, amely összeg felemelhető;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes - akinek feladata a Bizottság tisztviselőjeként elsősorban a dömpingügyekkel kapcsolatos vizsgálatok lefolytatása - vitatja a 2004-es értékelési időszakra vonatkozó szakmai előmenetele értékelésének érvényességét.

Keresetében a felperes előadja, hogy felettese az általa megérdemeltnél alacsonyabb osztályzatot adott, mivel ő visszautasította, hogy vizsgálatai során előnyben részesítse a közösségi ipar érdekeit.

A felperes ezt követően kifejti, hogy a szakmai előmenetel értékelése során folytatott eljárás sérti a személyzeti szabályzat 43. cikkét, e cikk általános végrehajtási rendelkezéseit, az értékelési útmutatót, valamint az értékelési vegyes bizottság belső szabályzatát. Az alperes mindezen felül megsértette a felperes védekezéshez és a hatékony jogorvoslathoz való jogát is.

A felperes álláspontja szerint egyrészt a szakmai előmeneteli értékelése nyilvánvaló értékelési hibákat tartalmaz, annak indokolása hiányos, másrészt az alperes megsértette a gondoskodási és a gondos ügyintézés kötelezettségét.

A felperes végül hatáskörrel való visszaélésre hivatkozik, mivel a nem kielégítő szintű értékelése csak egy eszköz arra, hogy megpróbálják eltávolítani vizsgálói állásából.

____________