Language of document :

Tožba, vložena 17. marca 2006 - Sequeira Wandschneider proti Komisiji

(Zadeva F-28/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Paulo Sequeira Wandschneider (Bruselj, Belgija) (zastopnika: G. Vandersanden in C. Ronzi, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

karierno ocenjevalno poročilo (REC) tožeče stranke za referenčno obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004 naj se razglasi za nično;

po potrebi naj se odločba o zavrnitvi pritožbe, ki jo je vložila tožeča stranka 5. septembra 2005, razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo nadomestila za nastalo nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ocenjene ex aequo et bono in s pridržkom poznejšega zvišanja, v višini 5000 evrov;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik Komisije, ki je zadolžena zlasti za preiskovanje dampinga, izpodbija veljavnost svojega REC za ocenjevalno obdobje 2004.

V tožbi zatrjuje, da naj bi ji njeni nadrejeni dodelili nižje ocene, kot bi jih bila upravičena dobiti, zaradi tega, ker pri preiskavi ni dala prednosti interesu industrije Skupnosti.

Nadalje navaja, da je bil v postopku, na podlagi katerega je bilo sestavljeno karierno ocenjevalno poročilo, kršen člen 43 Kadrovskih predpisov, splošne določbe za izvrševanje tega člena, Navodilo za ocenjevanje kot tudi notranjo ureditev paritetnega odbora za ocenjevanje. Tožena stranka naj bi tako kršila pravico obrambe tožeče stranke, kot tudi njegovo pravico do učinkovitega pritožbenega postopka.

Tožeča stranka ocenjuje, prvič, da je bilo v njenem kariernem ocenjevalnem poročilu očitno kršeno pooblastilo za odločanje po prostem preudarku in ni bilo obrazloženo in drugič, da je tožena stranka kršila dolžno skrbnost in dobro upravljanje.

Nazadnje se tožeča stranka sklicuje na zlorabo pooblastil, ker naj bi bila njegova nezadostna ocena le sredstvo, da bi se ga izključilo iz delovnega mesta preiskovalca.

____________