Language of document :

Žaloba podaná dne 13. března 2006 - Arnaldos Rosauro a další v. Komise

(Věc F-29/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Arnaldos Rosauro a další (zástupci: S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí o jmenování žalobců přijatá spolu s výplatními páskami, které žalobci převzali ke dni přechodu z kategorie C do kategorie B, v rozsahu, v němž byli jmenováni do platové třídy B*3/B*4 a výše jejich základního platu zůstala v důsledku uplatnění násobícího koeficientu stejná jako před změnou kategorie;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým se žalobcům ruší body pro povýšení pro dobu po přechodu z kategorie C do kategorie B;

sdělit orgánu oprávněného ke jmenování účinky uvedeného zrušení, tedy se zpětnou účinností ke dni jejich přechodu z kategorie C do kategorie B: 1) jmenovat žalobce do platové třídy B*5/B*6 podle článku 2 přílohy XIII služebního řádu; 2) přiznat jim základní plat, na nějž mají nárok na základě čl. 2 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu bez násobícího koeficientu; 3) zachovat pro dobu po přechodu do kategorie B body za zásluhy a body za přechod, které nasbírali v průběhu služby v kategorii C;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci jsou všichni úspěšnými uchazeči vnitřního výběrového řízení na postup do kategorie COM/PB/04, jehož oznámení bylo vyhlášeno před účinností nového služebního řádu. Po tomto datu byli žalovanou jmenováni do vyšší kategorie, aniž by jim však byla zvýšena odměna za práci, a to v důsledku uplatnění násobícího koeficientu. Rovněž byly vynulovány body pro jejich povýšení.

V žalobě žalobci předkládají tři žalobní důvody, z nichž v rámci prvního uplatňují protiprávnost svého jmenování do platové třídy B*3/B*4, jelikož podle článku 2 přílohy XIII služebního řádu odpovídají platové třídy uvedené v oznámení o výběrovém řízení platovým třídám B*5/B*6.

Pokud jde o druhý žalobní důvod, žalobci uplatňují, že uplatnění násobícího koeficientu na jejich odměnu je v rozporu jednak se služebním řádem, který nikde nestanoví uplatnění takového koeficientu, a jednak se zásadou zákazu diskriminace, zásadou ochrany legitimního očekávání i se zásadou ochrany nabytých práv (iura quesita).

Konečně, pokud jde o třetí žalobní důvod, žalobci tvrdí, že zrušení bodů pro jejich povýšení je v rozporu s účelem článku 45a služebního řádu a článku 5 přílohy XIII služebního řádu, jakož i se zásadou rovného zacházení.

____________