Language of document :

2006. március 13-án benyújtott kereset - Andres Arnaldos Rosauro és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-29/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Andres Arnaldos Rosauro és társai (képviselők: S. Rodrigues és A. Jaume ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felpereseket a B*3/B*4 besorolási fokozatba kinevező és a kategóriaváltást megelőző alapilletményüket sokszorozási együttható alkalmazásával változatlanul hagyó kinevezési okmányait, valamint a C besorolási osztályból a B besorolási osztályba történt átvételüket követően kapott illetményjegyzékeiket;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság határozatát a felperesek előmeneteli pontjainak ("hátizsák") C besorolási osztályból B besorolási osztályba történt átvételük miatti megsemmisítéséről;

a Közszolgálati Törvényszék jelezze a kinevezésre jogosult hatóságnak e megsemmisítések következményeit, azaz a felperesek C besorolási osztályból B besorolási osztályba történt átvételének napjára visszamenő hatállyal: 1) a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 2. cikke alapján a B*5/B*6 besorolási fokozatba kell kinevezni a felpereseket, 2) a felperesek részére a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 2. cikkének (2) bekezdése alapján járó alapilletmény összegét sokszorozási együttható nélkül kell megállapítani, 3) a felperesek a B besorolási osztályba történő átvételükkor a C besorolási osztályban szerzett érdem- és átmeneti pontjaikat megtartják;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek a COM/PB/04 besorolásiosztály-váltási belső versenyvizsga sikeres résztvevői, melynek versenyvizsga-kiírását az új személyzeti szabályzat hatályba lépése előtt tették közzé. Ezen időpont után az alperes kinevezte őket a magasabb besorolási osztályba, ez azonban - szorzó együttható alkalmazása miatt - nem járt illetményük növekedésével. A felperesek emellett előmeneteli pontjaikat is elvesztették.

Keresetükben a felperesek három kifogást adnak elő; az elsővel azt állítják, hogy B*3/B*4 besorolási fokozatba történt kinevezésük jogellenes, mivel a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 2. cikke alapján a versenyvizsga-kiírásban szereplő besorolási fokozatok megfelelője a B*5, illetve a B*6 fokozat.

Második kifogásukkal a felperesek azt állítják, hogy sokszorozási együttható alkalmazása az illetményükre ellentétes egyrészt a személyzeti szabályzattal, amely ilyen esetre vonatkozóan ezen együttható alkalmazását egyáltalán nem is említi, másrészt a hátrányos megkülönböztetés tilalmával, a bizalomvédelem és a szerzett jogok védelme elvével.

Harmadik kifogásukkal a felperesek azt állítják, hogy előmeneteli pontjaik megsemmisítése ellentétes a személyzeti szabályzat 45a. cikkével és a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 5. cikkével, valamint az egyenlő bánásmód elvével.

____________