Language of document :

2006 m. kovo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Arnaldos Rosauro ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-29/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Andres Arnaldos Rosauro ir kiti, atstovaujami advokatų S. Rodrigues ir A. Jaume

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovų reikalavimai

-    Panaikinti sprendimus paskirti ieškovus kartu su darbo užmokesčio pažymomis, kurias jie gavo nuo jų perkėlimo iš C į B kategoriją, tiek, kiek jie paskiriami į B*3/B*4 lygį ir išlaikomas jų ankstesnis bazinis atlyginimas iki kategorijos pakeitimo, taikant dauginimo koeficientą.

-    Panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimą panaikinti ieškovų paaukštinimo balus (,,kuprinė") juos perkeliant iš C į B kategoriją.

-    Nurodyti Paskyrimų tarnybai šių panaikinimų pasekmes, būtent poveikį atgaline data nuo jų perkėlimo iš C į B kategoriją: 1) paskirti ieškovus į B*5/B*6 lygį pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnį; 2) nustatyti jiems bazinį atlyginimą, į kurį jie turi teisę pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnio 2 dalį, netaikant dauginimo koeficiento; 3) juos perkėlus į B kategoriją, išsaugoti jų nuopelnų ir pereinamojo laikotarpio balus, kuriuos jie sukaupė eidami pareigas C kategorijoje.

-    Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Visi ieškovai yra kandidatai atrinkti vidaus konkurse dėl kategorijos perkėlimo COM/PB/04, kuris buvo paskelbtas iki naujų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimo. Po šios datos atsakovė juos paskyrė į aukštesnę kategoriją, tačiau nepadidino darbo užmokesčio dėl taikomo dauginimo koeficiento. Be to, jų paaukštinimo balai buvo prilyginti nuliui.

Savo ieškiniuose ieškovai pateikia tris kaltinimus, kurių pirmame tvirtinama, kad jų paskyrimas į B*3/B*4 lygį yra neteisėtas, nes pranešime apie konkursą nurodyti lygiai pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnį atitinka B*5/B*6 lygius.

Antrame kaltinime ieškovai tvirtina, kad dauginimo koeficiento taikymas jų darbo užmokesčiui pažeidžia, pirma, Pareigūnų tarnybos nuostatus, kurie nenumato jokios galimybės taikyti tokį koeficientą šiuo atveju ir, antra, nediskriminavimo principą, teisėtų lūkesčių principą bei įgytų teisių principą.

Galiausiai dėl trečio kaltinimo, ieškovai nurodo, kad jų paaukštinimo balų panaikinimas prieštarauja Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnio ir XIII priedo 5 straipsnio bei vienodo požiūrio principo dvasiai.

____________