Language of document :

Žaloba podaná dne 12. května 2006 - Hinderyckx v. Rada

(Věc F-57/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jacques Hinderyckx (Brusel, Belgie) [zástupce: J. A. Martin, advokát]

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o nepovýšení žalobce do platové třídy B*8 v průběhu povyšovacího období 2005;

povýšit žalobce do platové třídy B*8;

uložit žalované uhradit žalobci částku 2 400 eur jako náhradu veškeré utrpěné škody;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce nastoupil do služby Evropského parlamentu dne 1. dubna 1994, byl převeden do Generálního sekretariátu Rady dne 16. července 2004 jako úředník v platové třídě B*7. Ve své žalobě napadá rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o nepovýšení do platové třídy B*8 v rámci povyšovacího období 2005.

Žalobce se dovolává dvou žalobních důvodů, z nichž první vychází ze spojení jeho let služby v platové třídě a výtečnosti jeho výkonu v Evropském parlamentu.

V rámci svého druhého žalobního důvodu žalobce uplatňuje, že orgán oprávněný ke jmenování musí vysvětlit, jak řízení použité Poradním výborem pro povýšení zohlednilo rozdíly mezi strukturami hodnotících zpráv z Evropského parlamentu a z Rady. Krom toho žalobce tvrdí, že pro zajištění rovnosti příležitostí mezi kandidáty pocházejícími z různých orgánů musí Rada vyhotovit přesná pravidla v souladu se služebním řádem a způsobilá zaručit rovnost zacházení při srovnávacím hodnocení zásluh. Při neexistenci takových pravidel musí být Rada vedena k přijetí diskrečních rozhodnutí.

____________