Language of document :

Kanne 12.5.2006 - Hinderyckx v. neuvosto

(Asia F-57/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jacques Hinderyckx (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja A. Martin)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

päätös, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan B*8 vuoden 2005 ylennyskierroksella, on kumottava

kantaja on ylennettävä palkkaluokkaan B*8

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle 2 400 euroa korvauksena kaikista vahingoista

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka aloitti Euroopan parlamentin palveluksessa 1.4.1994, siirrettiin neuvoston pääsihteeristöön 16.7.2004 palkkaluokan B*7 virkamieheksi. Kanteessaan kantaja riitauttaa nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla hänet jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan B*8 vuoden 2005 ylennyskierroksella.

Kantaja esittää kanteensa tueksi kaksi oikeudellista perustetta, joista ensimmäinen liittyy hänen virkaikäänsä ura-alueella ja hänen erinomaisiin työsuorituksiinsa Euroopan parlamentissa.

Toisen oikeudellisen perusteensa yhteydessä kantaja väittää, että nimittävän viranomaisen olisi pitänyt selittää, millä tavoin neuvoa-antava ylennyskomitea otti huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston arviointikertomusten väliset rakenteelliset eroavuudet. Lisäksi kantaja väittää, että eri toimielimistä lähtöisin olevien virkamiesten yhtäläisten mahdollisuuksien takaamiseksi neuvoston olisi pitänyt ottaa käyttöön täsmälliset, henkilöstösääntöjen mukaiset säännöt, joilla voidaan taata yhdenvertainen kohtelu ansioiden vertailussa. Koska tällaisia sääntöjä ei ole, neuvosto joutui kantajan mukaan tekemään harkinnanvaraisia päätöksiä.

____________