Language of document :

2006. május 12-én benyújtott kereset - Jacques Hinderyckx kontra az Európai Unió Tanácsa

(F-57/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jacques Hinderyckx (Brüsszel, Belgium) (képviselő: J. A. Martin ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest a 2005. évben a B*8 besorolási fokozatba elő nem léptető határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék léptesse elő a felperest a B*8 besorolási fokozatba;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen meg a felperes összes kára fejében 2400 euró kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az 1994. április 1-jén az Európai Parlament szolgálatába állt felperest 2004. július 16-án áthelyezték a Tanács főtitkárságára B*7 besorolási fokozatú tisztviselőnek. Keresetében a kinevezésre jogosult hatóság azon határozatát vitatja, amely őt a 2005. évben nem léptette elő a B*8 besorolási fokozatba.

A felperes két jogalapot ad elő, az első a besorolási fokozatban töltött szolgálati idejének és az Európai Parlamentben végzett munkája kitűnőségének összevetésén alapul.

Második jogalapjával a felperes azt állítja, hogy a kinevezésre jogosult hatóságnak el kellett volna magyaráznia, hogyan vette figyelembe az előléptetési konzultációs bizottság eljárásában az Európai Parlamentnél és a Tanácsnál használt értékelőjelentés-minták eltéréseit. Emellett a felperes előadja, hogy a Tanácsnak a más intézményekből érkezett jelöltek esélyegyenlőségét biztosítandó, a személyzeti szabályzatnak megfelelő és az érdemek összehasonlító vizsgálata során az egyenlő bánásmódot garantáló pontos szabályokat kellett volna elfogadnia. Ilyen szabályok hiányában a Tanács mérlegelési jogkörben fogadta el határozatait.

____________