Language of document :

Kanne 5.5.2006 - Mascheroni v. komissio

(Asia F-63/06)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Mascheroni (Vergiate, Italia) (edustajat : asianajajat A. Vianello ja G. Orelli)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kantajan esimiehen toiminnan toteaminen lainvastaiseksi;

tällaisen toiminnan toteaminen haitalliseksi sekä kantajalle tämän seurauksena aiheutuneen vakavan vahingon toteaminen;

sen toteaminen, että kantajalla on oikeus saada yhteisöiltä oikeusapua menettelyissä, jotka hän aikoo käynnistää kärsimänsä vahingon perusteella kansallisessa tuomioistuimessa;

vastaajan velvoittaminen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja väittää kanteensa tueksi, että nimittävä viranomainen on arvioinut hänen esimiehensä toimintaa sellaisten väitteiden perusteella, joita ei ole näytetty toteen. Nimittävä viranomainen on lisäksi loukannut useita oikeusperiaatteita, muun muassa syrjintäkiellon periaatetta, suhteellisuusperiaatetta, harkintavallan väärinkäytön kiellon periaatetta, puolueettomuuden periaatetta, objektiivisuusperiaatetta, johdonmukaisuusperiaatetta, yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja kohtuullisuusperiaatetta.

____________