Language of document :

Tožba, vložena 5. maja 2005 - Mascheroni proti Komisiji

(Zadeva F-63/06)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Luigi Mascheroni (Vergiate, Italija) (Zastopnika: A. Vianello in G. Orelli, avvocati)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

ugotovitev in razglasitev ravnanja predstojnika tožeče stranke za protipravno;

ugotovitev in razglasitev škodljivega značaja takega ravnanja in nastanek velike škode, ki jo je posledično utrpela tožeča stranka;

ugotovitev obstoja pravice tožeče stranke, da ji Skupnost pomaga v postopkih, ki jih uvede pred nacionalnimi sodišči zaradi utrpljene škode;

naložitev stroškov postopka toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo svoji tožbi tožeča stranka navaja, da je OPI ravnanje njegovega nadrejenega ocenil z nedokazanimi trditvami. OPI naj bi poleg tega kršil različna pravna načela, med drugim načelo prepovedi diskriminacije, načelo sorazmernosti, prepoved zlorabe pristojnosti, kot tudi načela nepristranskosti, objektivnosti, koherentnosti, pravičnosti in primernosti.

____________