Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichts Aachen (Německo) dne 11. ledna 2006 - Rhiannon Morgan v. Bezirksregierung Köln

(Věc C-11/06)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichts Aachen (Německo)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Rhiannon Morgan

Žalovaný: Bezirksregierung Köln

Předběžná otázka

Brání svobodný pohyb zaručený občanům Unie články 17 ES a 18 ES tomu, aby členský stát v takovém případě, jako je projednávaný případ, odmítl poskytnout svému státnímu příslušníkovi podporu pro vzdělávání na úplné vzdělání v jiném členském státě s odůvodněním, že toto vzdělání nepředstavuje pokračování minimálně jednoročního studia ve vnitrostátním vzdělávacím zařízení?

____________