Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Aachen den 11. januar 2006 - Rhiannon Morgan mod Bezirksregierung Köln

(Sag C-11/06)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Aachen.

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Rhiannon Morgan.

Sagsøgt: Bezirksregierung Köln.

Præjudicielle spørgsmål

Er den ret til fri bevægelighed, som er garanteret unionsborgere ved artikel 17 og 18 EF, til hinder for, at en medlemsstat i et tilfælde som det foreliggende nægter en af sine statsborgere uddannelsesstøtte til en fuld uddannelse i en anden medlemsstat med den begrundelse, at uddannelsen ikke udgør en fortsættelse af mindst et års uddannelse ved en indenlandsk uddannelsesinstitution?

____________