Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille esitas Verwaltungsgericht Aachen 11. jaanuaril 2006 - Rhiannon Morgan versus Bezirksregierung Köln

(Kohtuasi C-11/06)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Aachen

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Rhiannon Morgan

Kostja: Bezirksregierung Köln

Eelotsuse küsimus

Kas EÜ artiklite 17 ning 18 alusel liidu kodanikele tagatud vaba liikumine takistab liikmesriigil käesolevaga sarnasel juhtumil keelduda oma kodanikule teises liikmesriigis täiemahulise koolituse saamiseks haridusstipendiumi maksmisest põhjendusel, et koolitus ei kujuta endast vähemalt üheaastast õpingute jätkamist pärast siseriiklikus õppeasutuses õppimist?

____________