Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Aachen on esittänyt 11.1.2006 - Rhiannon Morgan v. Bezirksregierung Köln

(Asia C-11/06)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Aachen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Rhiannon Morgan

Vastaaja: Bezirksregierung Köln

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin kansalaisille EY 17 ja EY 18 artiklassa taatun vapaan liikkuvuuden perusteella lainvastaista, että jäsenvaltio kieltäytyy myöntämästä opintotukea kansalaiselleen, joka - kuten käsiteltävänä olevassa asiassa - suorittaa tutkintonsa kokonaan toisessa jäsenvaltiossa, koska koulutus ei ole jatkoa vähintään vuoden kestäneelle opiskelulle saksalaisessa oppilaitoksessa?

____________