Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Verwaltungsgericht Aachen op 11 januari 2006 - Rhiannon Morgan tegen Bezirksregierung Köln

(Zaak C-11/06)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgericht Aachen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Rhiannon Morgan

Verweerster: Bezirksregierung Köln

Prejudiciële vraag

Verbiedt de in de artikelen 17 en 18 EG aan de burgers van de Unie gewaarborgde vrijheid van vestiging een lidstaat om aan zijn onderdaan in een geval als het onderhavige een studietoelage voor een volledige opleiding in een andere lidstaat te weigeren op grond dat de opleiding niet de voorzetting is van een gedurende ten minste één jaar aan een binnenlandse onderwijsinstelling gevolgde opleiding?

____________