Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 30. května 2006 - Evropský parlament v. Rada Evropské unie

(Spojené věci C-317/04 a C-318/04)1

(Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - Letecká doprava - Rozhodnutí 2004/496/ES - Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými - Záznamy o knihování cestujících v letecké dopravě, které se předávají Úřadu USA pro cla a ochranu hranic - Směrnice 95/46/ES - Článek 25 - Třetí státy - Rozhodnutí 2004/535/ES - Odpovídající úroveň ochrany)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Evropský parlament (zástupci: R. Passos, N. Lorenz, H. Duintjer Tebbens a A. Caiola, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalobce: Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) (zástupci: H. Hijmans a V. Perez Asinari, zmocněnci)

Žalovaná (ve věci C-317/04): Rada Evropské unie (zástupci: M. C. Giorgi Fort a M. Bishop, zmocněnci)

Žalovaná (ve věci C-318/04): Komise Evropských společenství (zástupci: P. J. Kuijper, A. van Solinge, C. Docksey a F. Benyon, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou (ve věci C-317/04): Komise Evropských společenství (zástupci: P. J. Kuijper, A. van Solinge a C. Docksey, zmocněnci); Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: M. Bethell a C. White a T. Harris, zmocněnci, ve spolupráci s T. Wardem, barrister)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou (ve věci C-318/04): Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: M. Bethell, C. White a T. Harris, zmocněnci, ve spolupráci s T. Wardem, barrister)

Předmět věci

Žaloba na neplatnost: zrušení rozhodnutí Rady 2004/496/ES ze dne 17. května 2004 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zpracování a předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) Úřadu pro cla a ochranu hranic ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států (Úř. věst. L 183, s. 83). [C-317/04]

Žaloba na neplatnost: zrušení rozhodnutí Komise 2004/535/ES ze dne 14. května 2004 o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů obsažených v záznamech o knihování cestujících v letecké dopravě, které se předávají Úřadu USA pro cla a ochranu hranic (Úř. věst. L 235, s. 11) [C-318-04]

Výrok

Rozhodnutí Rady 2004/496/ES ze dne 17. května 2004 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zpracování a předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) Úřadu pro cla a ochranu hranic ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států a rozhodnutí Komise 2004/535/ES ze dne 14. května 2004 o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů obsažených v záznamech o knihování cestujících v letecké dopravě, které se předávají Úřadu USA pro cla a ochranu hranic, se zrušují.

Účinky rozhodnutí 2004/535 se zachovávají až do 30. září 2006, aniž by však tyto účinky byly zachovány po dni zániku uvedené dohody.

Radě Evropské unie se ukládá náhrada nákladů řízení ve věci C-317/04.

Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada nákladů řízení ve věci C-318/04.

Komise Evropských společenství nese vlastní náklady ve věci C-317/04.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jakož i evropský inspektor ochrany údajů nesou vlastní náklady.

____________

1 - Úř. věst. C 228, 11.9.2004.