Language of document :

2006 m. gegužės 30 d. Teisingumo Teismo (Didžioji kolegija) sprendimas Europos Parlamentas prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Sujungtos bylos C-317/04 ir C-318/04)1

(Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis - Oro transportas - Sprendimas 2004/496/EB - Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų - Jungtinių Amerikos Valstijų Muitinės ir pasienio apsaugos tarnybai perduoti oro keleivių duomenys - Direktyva 95/46/EB - 25 straipsnis - Trečiosios valstybės - Sprendimas 2004/535/EB - Adekvatus apsaugos lygis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas R. Passos, N. Lorenz, H. Duintjer Tebbens ir A. Caiola

Ieškovo pusėje įstojusi į bylą šalis: Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP), atstovaujamas H. Hijmans ir V. Perez Asinari

Atsakovė (byloje C-317/04): Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. C. Giorgi Fort ir M. Bishop

Atsakovė (byloje C-318/04): Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama P. J. Kuijper, A.. van Solinge, C. Docksey ir F. Benyon

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys (byloje C-317/04): Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama P. J. Kuijper, A. van Solinge ir C. Docksey, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama M. Bethell, C. White ir T. Harris, padedamų barrister T. Ward

Atsakovės pusėje įstojusi į bylą šalis (byloje C-318/04): Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaures Airijos Karalystė, atstovaujama M. Bethell, C. White ir T. Harris, padedamų barrister T. Ward

Dalykas

Ieškinys dėl panaikinimo: 2004 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 2004/496/EB dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų PNR duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus saugumo departamento Muitinių ir sienos apsaugos biurui sudarymo (OL L 183, p. 83) panaikinimas (C-317/04)

Ieškinys dėl panaikinimo: 2004 m. gegužės 14 d. Komisijos sprendimo 2004/535/EB dėl Jungtinių Amerikos Valstijų Muitinės ir pasienio apsaugos tarnybai perduodamų oro keleivių asmens duomenų, nurodytų Keleivio duomenų įraše (Passenger Name Record), tinkamos apsaugos (OL L 235, p. 11) panaikinimas (C-318/04)

Rezoliucinė dalis

Panaikinti 2004 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimą 2004/496/EB dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų PNR duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus saugumo departamento Muitinių ir sienos apsaugos biurui sudarymo ir 2004 m. gegužės 14 d. Komisijos sprendimą 2004/535/EB dėl Jungtinių Amerikos Valstijų Muitinės ir pasienio apsaugos tarnybai perduodamų oro keleivių asmens duomenų, nurodytų Keleivio duomenų įraše (Passenger Name Record), tinkamos apsaugos.

Sprendimo 2004/535 pasekmes palikti galioti iki 2006 m. rugsėjo 30 d., tačiau ne ilgiau, nei galioja minėtas susitarimas.

Europos Sąjungos Taryba padengia išlaidas byloje C-317/04.

Europos Bendrijų Komisija padengia išlaidas byloje C-318/04.

Europos Bendrijų Komisija padengia savo išlaidas byloje C-317/04.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas padengia savo išlaidas.

____________

1 - OL C 228, 2004 9 11.