Language of document :

Tiesas (virspalāta) spriedums 2006. gada 30. maijā - Eiropas Parlaments pret Eiropas Savienības Padomi

(apvienotās lietas C-317/04 un C-318/04) 1

Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi - Gaisa transports - Lēmums 2004/496/EK - Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm - Lidmašīnu pasažieru personas dati, kas nosūtīti Amerikas Savienoto Valstu Muitas un robežapsardzes birojam - Direktīva 95/46/EK- 25. pants - Trešās valstis - Lēmums 2004/535/EK - Pietiekams aizsardzības līmenis

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - R. Pasoss [R. Passos], N. Lorencs [N. Lorenz], H. Dauntjers Tebenss [H. Duintjer Tebbens] un A. Kajola [A. Caiola])

Persona, kas iestājusies lietā, atbalstot prasītāju: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) (pārstāvji - H. Heimans [H. Hijmans] un V. Pereza Asinari [V. Perez Asinari])

Atbildētāja (lietā C-317/04): Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. K. Džordži Forta [M. C. Giorgi Fort] un M. Bišops [M. Bishop])

Atbildētāja (lietā C-318/04): Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - P. J. Kuijpers [P. J. Kuijper], A. van Solinge [A. van Solinge] un K. Doksijs [C. Docksey] un F. Benjons [F. Benyon])

Personas, kas iestājušās lietā, atbalstot atbildētāju (lietā C-317/04): Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - P. J. Kuijpers [P. J. Kuijper], A. van Solinge [A. van Solinge] un K. Doksijs [C. Docksey]), Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (pārstāvji - M. Bezels [M. Bethell], K. Vaita [C. White] un T. Herisa [T. Harris], kam palīdz T. Vards [T. Ward], barrister)

Personas, kas iestājušās lietā, atbalstot atbildētāju (lietā C-318/04): Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (pārstāvji - M. Bezels [M. Bethell], K. Vaita [C. White] un T. Herisa [T. Harris], kam palīdz T. Vards [T. Ward], barrister)

Priekšmets

Prasība atcelt tiesību aktu: Padomes 2004. gada 17. maija Lēmuma 2004/496/EK par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz personas datu apstrādi un pārsūtīšanu, ko aviopārvadātāji veic ASV Nacionālās drošības ministrijas Muitas un robežsardzes departamentam (OV L 183, 83. lpp.) atcelšana [C-317/04].

Prasība atcelt tiesību aktu: Komisijas 2004. gada 14. maija Lēmuma 2004/535/EK par pietiekamu aizsardzību Passenger Name Record iekļautajiem lidmašīnu pasažieru personas datiem, kas nosūtīti Amerikas Savienoto Valstu Muitas un robežapsardzes birojam (OV L 235, 11. lpp.) atcelšana [C-318/04].

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2004. gada 17. maija Lēmums 2004/496/EK par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz personas datu apstrādi un pārsūtīšanu, ko aviopārvadātāji veic ASV Nacionālās drošības ministrijas Muitas un robežsardzes departamentam, un Komisijas 2004. gada 14. maija Lēmums 2004/535/EK par pietiekamu aizsardzību Passenger Name Record iekļautajiem lidmašīnu pasažieru personas datiem, kas nosūtīti Amerikas Savienoto Valstu Muitas un robežapsardzes birojam, tiek atcelti.

Lēmuma 2004/535 iedarbība tiek saglabāta līdz 2006. gada 30. septembrim, tomēr nepagarinot tā iedarbību pēc minētā Nolīguma darbības izbeigšanās.

Eiropas Savienības Padome atlīdzina tiesāšanās izdevumus lietā C-317/04.

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus lietā C-318/04.

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati lietā C-317/04.

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.

____________

1 - OV C 228, 11.09.2004.