Language of document :

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 30 mei 2006 - Europees Parlement / Raad van de Europese Unie

(Gevoegde zaken C-317/04 en C-318/04)1

(Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens - Luchtvervoer - Besluit 2004/496/EG - Overeenkomst tussen Europese Gemeenschap en Verenigde Staten van Amerika - Passenger Name Record van vliegtuigpassagiers dat aan het Bureau of Customs and Border Protection van de Verenigde Staten wordt doorgegeven -Richtlijn 95/46/EG- Artikel 25 - Derde landen - Beschikking 2004/535/EG- Passend beschermingsniveau)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Europees Parlement (vertegenwoordigers: R. Passos, N. Lorenz, H. Duintjer Tebbens en A. Caiola, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verzoeker: Europees toezichthouder voor gegevensbescherming (ETGB) (vertegenwoordigers: H. Hijmans en V. Perez Asinari, gemachtigden)

Verweerder (in zaak C-317/04): Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers M. C. Giorgi Fort en M. Bishop, gemachtigden)

Verweerster (in zaak C-318/04): Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: P. J. Kuijper, A. van Solinge, C. Docksey en F. Benyon, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verweerder (in zaak C-317/04): Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: P. J. Kuijper, A. van Solinge en C. Docksey, gemachtigden); Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (vertegenwoordigers: M. Bethell, C. White en T. Harris, gemachtigden, bijgestaan door T. Ward, barrister)

Interveniënt aan de zijde van verweerster (in zaak C-318/04): Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (vertegenwoordigers: M. Bethell, C. White en T. Harris, gemachtigden, bijgestaan door T. Ward, barrister)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring: nietigverklaring van besluit 2004/496/EG van de Raad van 17 mei 2004 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van PNR-gegevens ("Passenger Name Records") door luchtvaartmaatschappijen aan het Bureau of Customs and Border Protection van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PB L 183 van 20 mei 2004, blz. 83) [C-317/04]

Beroep tot nietigverklaring: nietigverklaring van beschikking 2004/535/EG van de Commissie van 14 mei 2004 betreffende de passende bescherming van persoonsgegevens in het Passenger Name Record van vliegtuigpassagiers die aan het Bureau of Customs and Border Protection van de Verenigde Staten worden doorgegeven (PB L 235, blz. 11) [C-318/04]

Dictum

Besluit 2004/496/EG van de Raad van 17 mei 2004 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van PNR-gegevens door luchtvaartmaatschappijen aan het Bureau of Customs and Border Protection van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika, en beschikking 2004/535/EG van de Commissie van 14 mei 2004 betreffende de passende bescherming van persoonsgegevens in het Passenger Name Record van vliegtuigpassagiers die aan het Bureau of Customs and Border Protection van de Verenigde Staten worden doorgegeven, worden nietig verklaard.

De gevolgen van beschikking 2004/535 worden gehandhaafd tot 30 september 2006, zij het dat die gevolgen niet worden gehandhaafd na de datum waarop de overeenkomst eindigt.

De Raad van de Europese Unie wordt verwezen in de kosten in zaak C-317/04.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten in zaak C-318/04.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen draagt haar eigen kosten in zaak C-317/04.

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming dragen hun eigen kosten.

____________

1 - PB C 228 van 11.9.2004.