Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 30. maja 2006 - Evropski parlament proti Svetu Evropske unije

(Združeni zadevi C-317/04 in C-318/04)1

(Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov - Letalski promet - Sklep 2004/496/ES - Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike - Evidence imen letalskih potnikov, posredovane Uradu za carinsko in mejno zaščito Združenih držav Amerike - Direktiva 95/46/ES - Člen 25 - Tretje države - Odločba 2004/535/ES - Ustrezno varstvo osebnih podatkov)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropski parlament (zastopniki: R. Passos, N. Lorenz, H. Duintjer Tebbens in A. Caiola, zastopniki)

Intervenient v podporo tožeče stranke: Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) (zastopnika: H. Hijmans in V. Perez Asinari, zastopnika)

Tožena stranka (v zadevi C-317/04): Svet Evropske unije (zastopnika: M. C. Giorgi Fort in M. Bishop, zastopnika)

Tožena stranka (v zadevi C-318/04): Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: P. J. Kuijper, A. van Solinge, C. Docksey in F. Benyon, zastopniki)

Intervenienti v podporo tožene stranke (v zadevi C-317/04): Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: P. J. Kuijper, A. van Solinge in C. Docksey, zastopniki); Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopniki: M. Bethell, C. White in T. Harris, zastopniki, skupaj z T. Wardom, barrister)

Intervenienti v podporo tožene stranke (v zadevi C-318/04): Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopniki: M. Bethell, C. White in T. Harris, zastopniki, skupaj z T. Wardom, barrister)

Predmet

Tožba za razglasitev ničnosti: razglasitev ničnosti Sklepa Sveta 2004/496/ES z dne 17. maja 2004 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov PNR s strani letalskih prevoznikov Uradu za carine in varovanje meja pri Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost (UL L 183, str. 83)

Izrek

Sklep Sveta 2004/496/ES z dne 17. maja 2004 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov PNR s strani letalskih prevoznikov Uradu za carine in varovanje meja pri Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost in Odločba Komisije 2004/535/ES z dne 14. maja 2004 o ustreznem varstvu osebnih podatkov, vsebovanih v Evidenci imen letalskih potnikov, posredovani Uradu za carinsko in mejno zaščito Združenih držav Amerike, se razglasita za nična.

Učinki odločbe 2004/535 se ohranijo do 30. septembra 2006, vendar pa teh učinkov ni mogoče ohraniti po dnevu ugasnitve navedenega sporazuma.

Svetu Evropske unije se naloži plačilo stroškov v zadevi C-317/04.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov v zadevi C-318/04.

Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške v zadevi C-317/04.

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska in evropski nadzornik za varstvo podatkov nosita svoje stroške.

____________

1 - UL C 228, 11.9.2004.