Language of document :

Tožba, vložena 13. marca 2006 - Hanot proti Komisiji

(Zadeva F-30/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Cécile Hanot (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se, da sta člena 5(2) in 12 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom nezakonita;

za nično naj se razglasi odločbo o imenovanju tožeče stranke na delovno mesto asistentke, v delu, v katerem določa njeno razvrstitev v naziv B*3, plačilni razred 5, na podlagi člena 5(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom;

za nično naj se razglasi odločbo o ukinitvi vseh točk, ki pomenijo "nahrbtnik" tožeče stranke;

za nično naj se razglasi odločbo o uporabi multiplikacijskega faktorja za izračun plače tožeče stranke;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je uspela na notranjem natečaju za prehod v kategorijo COM/PB/04, za katerega je bilo obvestilo objavljeno pred začetkom veljavnosti novih Kadrovskih predpisov. Po tem datumu jo je tožena stranka imenovala v višjo kategorijo, vendar ob tem obdrži naziv, plačilni razred in multiplikacijski faktor kot prej. Nasprotno, njene napredovalne točke pa so bile spet na ničli.

Tožeča stranka v svoji tožbi najprej navaja, da izpodbijane odločbe kršijo okvir zakonitosti, ki ga vzpostavlja obvestilo o natečaju, na katerem je bila izbrana, kot tudi člene 5, 29 in 31 Kadrovskih predpisov, načelo upravičenosti do kariere in načelo sorazmernosti.

Tožeča stranka nato zatrjuje, da navedene odločbe kršijo tudi načelo enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije. Po eni strani, razvrstitve uspešnih kandidatov z istega natečaja ali z natečaja iste stopnje, naj bi bile določene za različne stopnje na podlagi tega, ali se jih zaposli pred ali po začetku veljavnosti novih Kadrovskih predpisov. Po drugi strani pa naj bi uradniki, ki niso uspeli na natečaju za prehod v kategorijo, imeli prednost, ker imajo še naprej njihove napredovalne točke, medtem ko je bil "nahrbtnik" tožeče stranke spet na ničli.

Končno, tožeča stranka meni, da izpodbijane odločbe kršijo načelo zaupanja v pravo, kolikor je lahko pričakovala, da bo imenovana v naziv, določen v objavi natečaja.

____________