Language of document :

2006 m. kovo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Perez-Minayo Barroso ir Pino prieš Komisiją

(Byla F-31/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Isabelle Perez-Minayo Barroso (Briuselis, Belgija) ir Marco Pino (Briuselis, Belgija), atstovaujami advokato S. Orlandi

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovų reikalavimai

Pripažinti, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 ir 12 straipsniai yra neteisėti.

Panaikinti individualius sprendimus, kuriais ieškovai paskiriami į administratorių pareigas, tiek, kiek jų paskyrimas nustatomas taikant Nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalį.

Panaikinti individualius sprendimus neatsižvelgti į ieškovų "krepšelį" sudarančius balus, sukauptus ankstesnėje kategorijoje.

Panaikinti individualius sprendimus taikyti mažesnį nei 1 dauginimo koeficientą nustatant ieškovų atlyginimą.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovai yra vidinio konkurso COM/PA/04 dėl perkėlimo į aukštesnę kategoriją, apie kurį buvo paskelbta iki naujųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimo, laimėtojai. Įsigaliojus šiems nuostatams, atsakovė juos paskyrė į aukštesnę kategoriją, palikdama tuos pačius lygius, pakopas bei dauginimo koeficientus. Tačiau jų paaukštinimo balai buvo prilyginti nuliui.

Savo ieškinyje ieškovai pirmiausia tvirtina, kad ginčijami sprendimai pažeidžia pranešimo apie konkursą, kurį jie laimėjo, teisėtumą, taip pat Nuostatų 5, 29 bei 31 straipsnius, teisės į karjerą ir proporcingumo principus.

Be to, ieškovai teigia, kad minėti sprendimai taip pat pažeidžia vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principą. Pirma, to paties konkurso ar to paties lygio konkurso laimėtojai priskiriami skirtingiems lygiams, atsižvelgiant į tai, ar priėmimas į darbą vyksta prieš ar po naujųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimo. Antra, ieškovai atsiduria blogesnėje padėtyje, palyginti su pareigūnais, paskirtais į administratoriaus pareigas pagal sertifikavimo procedūrą, atsižvelgiant į tai, kad pastarieji ir toliau išlaiko paaukštinimo balus, o ieškovų "krepšelio" balai prilyginami nuliui.

Galiausiai, ieškovų teigimu, ginčijamais sprendimais pažeidžiamas teisėtų lūkesčių apsaugos principas, nes jie galėjo tikėtis būti paskirti į pranešime apie konkursą nurodytus lygius.

____________