Language of document :

2006. március 17-én benyújtott kereset - De la Cruz és társai kontra Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

(F-32/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: María del Carmen De la Cruz (Galdako, Spanyolország) és társai (képviselők: G. Vandersanden és L. Levi ügyvédek)

Alperes: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2005. április 28-i munkaszerződésben meghatározott és 2005. május 1-jétől hatályos, a felperest II-es besorolási osztályba besoroló határozatot, egyben 2005. május 1-jei hatállyal rendelje el a felperes valamennyi, a jogszerű és rendes munkaviszonyból - vagyis a III-as besorolási osztályból - eredő jogába történő visszahelyezését;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felpereseknek i) jogszerű és rendes kifizetés formájában kártérítést, annak valamennyi anyagi vonzatával együtt (beleértve a nyugdíjat is). Ezzel kapcsolatban a II-es besorolási osztályba és a III-as besorolási osztályba történő besorolás közötti havi fizetési különbözet De la Cruz, Estrataetxe és Grados asszony és Moral úr esetén 536,89 euró, Sánchez úr esetén pedig 474,57 euró; ii) a fenti kártérítésre vonatkozó, 2005. május 1-jétől a teljes kifizetésig számított késedelmi kamatot; iii) kártérítést a szakmai előmenetelükben okozott károkért; iv) felperesenként 1 euró nem vagyoni kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felpereseket az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek (a továbbiakban: EAAF) 3a. cikke alapján vették fel és sorolták be a II-es besorolási osztályba. Keresetükben a felperesek előadják, hogy mivel feladataikat egyértelműen meghatározott felelősséggel és függetlenül végzik, III-as besorolási osztályba kellett volna őket besorolni.

Első jogalapjukban a felperesek elsősorban az EAAF 80. cikkének, az EAAF melléklete 2. cikkének, a Bizottság szerződéses alkalmazottainak foglalkoztatására és alkalmazására vonatkozó általános végrehajtási rendelkezéseknek és a gondos ügyintézés elvének megsértésére, illetve nyilvánvaló mérlegelési hibára hivatkoznak.

Második jogalapjukban a felperes kifejtik, hogy besorolásukat nem feladataikra, felelősségi körükre és a más ügynökségeknél és intézményeknél dolgozó munkatársaikra tekintettel határozták meg. Ebből kifolyólag a felperesek az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértésére, illetve a besorolási osztályok és besorolási fokozatok egyenértékűségének elvére hivatkoznak.

Harmadik jogalapjukban a felperes kifejtik, hogy a munkaköri leírások tervezetével és az ügynökségnek a szerződéses alkalmazottak besorolásával kapcsolatos útmutatója tervezetével kapcsolatban nem kérték ki megfelelően a személyzeti bizottság véleményét.

A felperesek végül a gondoskodási kötelezettségre vonatkozó, a személyzeti szabályzat 24. cikkében foglalt elv megsértésére is hivatkoznak.

____________